Čištění a rekonstrukce studní

Provádíme rekonstrukce roubených i skružených studní. Studny také prohlubujeme.

U každé studny dochází k usazování sedimentů na dně studny i stěnách.  Voda s sebou splavuje mechanické nečistoty (písek, bahno), další možnost znečištění studny způsobují netěsnosti v krytu a stěnách studny.  Studna také přirozeně stárne  a může dojít k náhodné kontaminaci. Studnu je dobré vyčistit každých 6. let.

 Čištění studny obsahuje:

  • vyčerpání vody
  • omytí stěn vodou a okartáčování nečistot
  • odstranění dnových kalů a starého podsypu
  • vysypání dna podsypovým filtrem
  • dezinfekce studny Savem

Kontakt

Jiří Mikulec - Studny & stavby
Zahradní 1239
691 23 Pohořelice
+420 724 371 586