Hydrodynamické  a nálevové zkoušky

Hydrodynamické zkoušky jsou podkladem pro stanovení optimálního a maximálního odběru vody z podzemního zdroje. Hydrodynamická zkouška se skládá z čerpací zkoušky a stoupací zkoušky. Zkoušky provádíme v různých délkách trvání.

Z ekonomického i ekologického hlediska je nejvhodnější vsakování srážek v místě jejich vzniku. Provedeme posouzení vsakovacích poměrů pozemku pro likvidaci srážkových vod. Vlastní realizaci průzkumu provádíme na základě archivního posouzení vsakování nebo pomocí nálevové zkoušky.  Na základě získaných hodnot provedeme vypracování návrhu vsakovacího systému. 


Kontakt

Jiří Mikulec - Studny & stavby
Zahradní 1239
691 23 Pohořelice
+420 724 371 586